DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Slovensko patrí medzi krajiny, kde je vysoká produktivita práce, mzdy sú nižšie.

Prezidentské diskusie RTVS a Markíza - 13.03.2014
Pravda

Premiér Fico nás správne radí medzi krajiny s nízkymi mzdami. V EÚ je len 5 krajín s nižšou priemernou ročnou mzdou v súkromnom sektore. Vyššiu mzdu majú pracovníci v Českej republike a Poľsku. Produktivitu práce má Slovensko v rámci EÚ 28 skôr na priemernej úrovni (17. pozícia), no v rámci V4 (na osobu) najvyššiu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa štatistík Eurostat, malo Slovensko v roku 2012 (posledné údaje) produktivitu práce na jednu zamestnanú osobu na úrovni 80,7% priemeru EÚ, čo ju radilo na 17. pozíciu v rámci EÚ. Inými slovami, v produktivite Slovensko v roku 2012 vyrobilo takmer 81% toho čo priemerný obyvateľ EÚ 27. Česká republika mala produktivitu 72,3% priemeru EÚ 27, Maďarsko 69,8% a Poľsko 72,2%.   Slovensko malo najvyššiu produktivitu práce za rok 2012 z krajín V4.

Krajiny V4

Produktivita práce

na jednu zamestnanú osobu v roku 2012

Slovensko

80,7

Česko

72,3

Maďarsko

69,8

Poľsko

72,2


Pre úplnosť dodávame, že ak by sme merali produktivitu za jednu odrobenú hodinu tak Česká republika by mala vyššiu produktivitu práce ako Slovensko.

Krajiny V4

Produktivita práce

na jednu odrobenú hodinu v roku 2012

Slovensko

12,8

Česko

13,2

Maďarsko

11,3

Poľsko

10,4Produktivitu práce uvádza tiež OECD (2012) a to ako vyprodukované HDP za odpracovanú hodinu (GDP per hour worked). Podľa tejto metodiky obsadilo Slovensko 23. (z 35) miesto s 34,7$. V prvej päťke sa umiestnili Nórsko (86,6$), Luxembursko (82,1$), Írsko (71,2$), Spojené štáty (64,1$) a Belgicko (61,8$). Okolo nás sa umiestnili napr. Slovinsko (39,2$)Nový Zéland (37,8$), Grécko (34,5$), Portugalsko (34$) či Česko (31$). Možno teda tvrdiť, že produktivitou práce patríme medzi priemer až podpriemer krajín.

Podľa údajov Eurostatu (najaktuálnejšie dáta z roku 2011) sa pohybovala priemerná ročná mzda v privátnom sektore pre pracovníka na plný úväzok na úrovni 11 224 eur. Nižšie priemerné ročné mzdy v tomto sektore majú v Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Rumunsku a Bulharsku, na Slovensku boli teda mzdy šieste najnižšie v EÚ. Na čele sa umiestnili Dánsko, nasledované Luxemburskom a Holandskom. Ide o údaje za rok 2011, aktualizované v júni 2013

Podľa OECD sa priemerná ročná mzda (v dolároch) na Slovensku v roku 2012 pohybovala na úrovni 15 305 eur, čo nás radí na 26. mieste (z 30 - pozn.: posledné Mexiko nemá uvedené údaje za rok 2012). Na čele sa umiestnili Švajčiarsko (89 829$), nasledované Nórskom (80 044$) a Austráliou (77 261$). O jednu priečku pred nami sa umiestnilo Česko (15 946$), za nami sa umiestnili už iba Estónsko (15 142$), Maďarsko (13 388$) a Poľsko (13 022$).


Dátum zverejnenia analýzy: 12.03.2014
success
error