DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

Keď si vezmete hypotéku v banke úver 40 000 eur, pri bežnej úrokovej miere splatíte 80 000 eur.

Prezidentské diskusie RTVS a Markíza - 13.03.2014
Zavádzajúce

Sumy, ktoré Andrej  Kiska uvádza by platili len v prípade, že by si niekto zobral hypotéku s dobou splatnosti 40 rokov. Toto však nastáva len vo výnimočných prípadoch. Použitie takéhoto príkladu ako modelovej situácie preto považujeme za zavádzajúce. V prípade doby splatnosti 30 alebo 20 rokov, by bola konečná splatená suma nižšia o cca 10 000, resp. 20 000 eur.


Nakoľko referenčné úrokové miery sa neustále vyvíjajú a s nimi sa vyvíjajú aj úrokové miery hypotekárnych úverov, je obtiažne určiť, čo myslel A. Kiska pod pojmom “bežná úroková miera”. Podľa štatistík (.xls) NBS pre rok 2013 (Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk) bola pre rok 2013 priemerná úroková miera pre úvery na nehnuteľnosť (pre nové obchody a pri fixácii od 1 do 5 rokov) 4,06 %. Za bežnú úrokovú mieru budeme teda považovať 4,06 % a na výpočet použijeme hypotekárnu kalkulačku sme.sk.


Podľa portálu netfinancie.sk, “Maximálna doba splatnosti pre hypoúver je 30 rokov”. Portál hypoteka.ponovom.sk uvádza, že: “Dobu splatnosti hypotéky v neposlednom rade ovplyvňuje aj vek žiadateľov o hypotéku. V závislosti od banky, typu hypotéky a úverového vzťahu môže byť doba splatnosti do 65 resp. 75 roku života žiadateľa (spolužiadateľa, solidárneho dlžníka), pričom doba splatnosti pri účelovej hypotéke môže byť na 30 rokov (výnimočne na 40 rokov).” Doba splatnosti na 40 rokov je teda výnimočným prípadom a bola by poskytnutá len v prípade, že žiadateľ má menej ako 25 rokov (v niektorých prípadoch menej ako 35 rokov, pozn.)


Pri hypotéke s výškou 40 000 eur, splatnosťou 30 rokov, úrokovou mierou 4,06 % a mesačným splácaním je celková suma peňazí potrebná na splatenie hypotéky 69 246,84 eur. Pri splatnosti 20 rokov by bola ešte nižšia suma 58 478,07 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.03.2014
success
error