DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Francúzsko a Nemecko nemajú menší objem ekonomickej výmeny s Ruskom a vyjadrili sa jednoznačne (v otázke Ukrajiny a Krymu, pozn.).

Prezidentské diskusie RTVS a Markíza - 13.03.2014
Zavádzajúce

V tomto výroku neoverujeme, kto sa vyjadril voči Ukrajine “jednoznačnejšie”, ale iba tvrdenie o ekonomickej výmene s Ruskom. 

Milan Kňažko síce hovorí o objeme ekonomickej výmeny, avšak jeho výrok je v kontexte porovnania postoja Slovenska, Nemecka a Francúzska voči Ukrajine. Považujeme preto za zavádzajúce hovoriť o objeme výmeny, keď z hľadiska porovnania krajín je prirodzené hovoriť o podiele výmeny. 

Je pravdou, že Nemecko a Francúzsko importujú a exportujú do, resp. z Ruska väčší objem tovaru a služieb, než Slovensko. Podľa údajov z roku 2011 to však zodpovedná percentuálne menšiemu podielu ekonomickej výmeny s Ruskom oproti celkovému medzinárodnému obchodu týchto krajín, než je tomu v prípade Slovenska. Slovensko je teda na Rusku ekonomicky závislejšie. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.


NemeckoFrancúzskoSlovensko
Export do Ruska3,2 %1,9 %4,0 %
Import z Ruska4,1 %2,5 %8,3 %NemeckoFrancúzskoSlovensko
Export do Ruska45,28 miliardy USD10,87 miliardy USD2,96 miliardy USD
Import z Ruska56,46 miliardy USD13,60 miliardy USD7,73 miliardy USD

Zdroj: Observatory of Economic Complexity (údaje sú za rok 2011), UN COMTRADE


Výrok sme opravili 13. 3. o 12:15 z nepravdy na zavádzanie.


Dátum zverejnenia analýzy: 12.03.2014
success
error