DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

V roku 2006 som ako vtedy predseda strany predložil návrh na zmenu Ústavy SR, aby sme ústavne zakotvili manželstve ako výlučný zväzok muža a ženy.

Prezidentské diskusie RTVS a Markíza - 13.03.2014
Pravda

Podľa registra legislatívnej iniciatívy poslancov NR SR, Hrušovský skutočne bol jedným z predkladateľov Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane manželstva. V návrhu sa uvádza:


Čl. 1

Manželstvo je zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý bol uzavretý spôsobom ustanoveným alebo uznaným Slovenskou republikou.


Tento návrh bol predložený 22. februára 2006. Hrušovský bol v tom čase predseda KDH, bol ním do roku 2009. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 12.03.2014
success
error