DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Prezident môže zistiť okolnosti vzniku rôznych dokumentov (v súvislosti s Gorilou, pozn.). Predovšetkým môže ovplyvniť, kto sedí na sudcovských stoličkách. Menuje najvyššie justičné poschodia.

Prezidentské diskusie RTVS a Markíza - 12.03.2014
Pravda

Podľa čl. 102 (odstavec s) Ústavy SR:

Prezident vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora. 

Podľa čl. 102 (odstavec t) ústavy SR: 
Prezident vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov.

Prezident môže požadovať informácie od SIS. V prvej kapitole paragrafu 4 (odstavec 2) zákona NRSR o SIS, ktorý sa týka organizácie informačnej služby sa píše: 
Riaditeľ je povinný podať v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada
a) prezident Slovenskej republiky,
b) predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
c) predseda vlády Slovenskej republiky.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.03.2014
success
error