DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

Našu zahraničnú politiku určuje parlament (...) máme tu parlamentný systém

Rádio Expres: Prezidentskí kandidáti - 10.03.2014
Zavádzajúce

Hoci je pravdou, že Národná rada sa významne podieľa na tvorbe zahraničnej politiky a uzatváraní medzinárodných zmlúv, prezident a vláda SR tiež zohrávajú kľúčovú rolu. Nie je preto možné tvrdiť, že parlament má najdôležitejšie postavenie pri určovaní zahraničnej politiky. Výrok Andreja Kisku hodnotíme ako zavádzajúci. 


Právomoci prezidenta, Národnej rady SR a Vlády SR v oblasti zahraničnej politiky upravuje Ústava SR.

Ústava definuje, že:

Prezident podľa čl. 102 ods.1 písm.:

a) dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov

b) môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom

l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier

 

Vláda SR podľa čl.119 písm.:

 f) rozhoduje o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident Slovenskej republiky,

g) o súhlase s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv podľa čl. 102 ods. 1 písm. a) na jej jednotlivých členov,

h) o podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby rozhodol o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou a s ústavným zákonom,

i) o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky

p) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní; toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky

NR SR má podľa čl.86 písm.d) právomoc najmä:
pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách, s medzinárodnými politickými zmluvami, s medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, s medzinárodnými zmluvami, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, s medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy, s medzinárodnými zmluvami, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamozakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a zároveň rozhodovať o tom, či ide o medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 ods. 5.

Ministerstvo zahraničných vecí tiež uverejnilo PRAVIDLÁ PRE UZATVÁRANIE MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV A ZMLUVNÚ PRAX (.pdf), v ktorom sa zhŕňajú a doplňujú ústavné ustanovenia právomocí jednotlivých orgánov pri uzatváraní medzinárodných zmlúv.


 


Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2014
success
error