DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Čarnogurský

Nestraníci

Ako prezident mám právo si pozvať predsedu vlády, ministrov, predsedu parlamentu a podobne a najskôr by som s nimi hovoril. (...) Keby to nepomohlo, vystúpil by som v parlamente so správou o stave republiky.

Rádio Expres: Prezidentskí kandidáti - 07.03.2014
Nepravda

Ján Čarnogurský si právomoci prezidenta SR definované Ústavou SR upravuje - prezident má podľa Ústavy právo pozvať si predsedu vlády a ministrov a "požadovať od ich informácie", rovnako môže vystupovať so správou o stave republiky v parlamente. T Ústava však neuvádza právo prezidenta požadovať informácie od predsedu parlamentu. Výrok na základe tejto nepresnosti považujeme za nepravdivý.

Ústava Slovenskej republiky uvádza nasledovné:

Čl. 102

Prezident:

p) podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach, 

r) má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh..

Hovorca súčasného prezidenta, Marek Trubač, tvrdí, že prezident "môže kedykoľvek vystúpiť so správou o stave republiky, keď o to požiada predsedu Národnej rady (Pravda.sk).

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2014
success
error