DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Sme prvá krajina ktorá predĺžila partnerskú dohodu.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 07.03.2014
Nepravda

Nie je pravdou, že Slovenská republika predložila Partnerskú dohodu na posúdenie Európskej komisii ako úplne prvá z členských krajín, hoci bola skutočne medzi prvými deviatimi. Predbehli ju napríklad Poľsko, Portugalsko a Litva. Úrad vlády SR v minulosti informoval, že SR bolo jednou z prvých krajín, ktoré tak urobili. Robert Fico si momentálne skutočnosť neprimerane upravuje a jeho výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Partnerská dohoda je základný strategický dokument, ktorý určuje rámec obsahu a rozsahu čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov v nasledujúcich siedmich rokoch. Vláda schálila Partnerskú dohodu na roky 2014-2020 12. februára 2014. Úrad vlády SR informoval o tejto udalosti nasledovne:

"Slovenská republika je jednou z prvých členských krajín EÚ, ktorá uskutočnila sériu náročných rokovaní s Európskou komisiou, úspešne zavŕšila prípravný proces a môže v týchto dňoch predložiť Partnerskú dohodu na proces formálneho schvaľovania." 

Oficiálna stránka Európskej komisie v zozname krajín, ktoré už predložili svoju verziu Dohody na schválenie, pri Slovensku neuvádza dátum, kedy sa tak stalo, no keďže to určite bolo po schválení vládou, teda po 12. februári, je zjavné, že skôr Partnerskú dohodu predložili viaceré krajiny, napríklad Poľsko (10. januára), Portugalsko a Litva (4. februára). Krajiny, ktoré Dohodu ešte nepredložili, sú povinné tak urobiť do 22. apríla. Komisia má potom 3 mesiace na to, aby dohody schválila, a prijaté by mali byť do konca augusta 2014.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error