DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Dnes ak sa nemýlim Slovensko prispieva 700 miliónmi EUR do Európskeho stabilizačného mechanizmu.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Napriek menšej odchýlke od presnej sumy hodnotíme výrok Pavla Hrušovského ako pravdivý. 
O Európskom stabilizačnom mechanizme (Euroval 2 či aj ESM)  je i vďaka jeho kontroverzii dostupné množstvo informácií a vyjadrení (napr. Investujeme a Sulik). Na oficiálnej stránke ESM, v podsekcii Právne dokumenty je špecifikovaný podiel Slovenska na ESM, ako subjekte s podielmi členských štátov na úrovni 5 768 mld. eur predstavujúcich 0,8240 % z celkového úhrnu podielov (tu, Annex I/II). Z čoho časť je tvorená ako ,,vklad na požiadanie" a druhá časť ,,hotovost" - táto predstavuje v prípade Slovenska 659 mil. eur (Financie),, čo je po zaokrúhlení skutočne približne 700 miliónov  Povinnosť uhradiť tento podiel je rozložená do intervalu 5 rokov, s právom na urýchlenie splácania a prispievateľom je taktiež v procese splácania poskytnutá do istej miery svovôľa na konkrétny priebeh splácania. Avšak splatnosť prvej splátky bola určená do doby 15 dní od vstupu zmluvy do jej platnosti. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error