DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Aj za vašej vlády pán predseda (vlády, pozn.) vznikali projekty, kedy sme museli dokonca peniaze vracať, stačilo by teraz povedať dve slová že sociálne podniky.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Je skutočne pravdou, že Európska komisia požiadala Slovensko o vrátenie 38 mld. eur v roku 2009. Taktiež sa hovorí o 8 sociálnych podnikoch, ktoré počas prvej Ficovej vlády sprevádzali škandály. Podarilo sa nám nájsť aj zdroj, ktorý potvrdzuje, že sociálne podniky nakoniec neboli preplatené zo zdrojov EÚ a museli byť pokryté zo štátneho rozpočtu SR, čo znamená že sme o dané eurofondy prišli, napriek tomu, že sme ich technicky nevracali, pretože mali byť prefinancované neskôr. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Agentúra SITA uvádza 2.5.2013, že Slovensko musí vrátiť vyše tri milióny eur z eurofondov. Tie peniaze Európska komisia bude od Slovenska podľa správy vymáhať. Jedná sa o chybu zistenú za rok 2010, čo predstavuje rok zmeny prvej Ficovej vlády na vládu Radičovej:

"Slovensko musí vrátiť do spoločného rozpočtu spolu 3,3 milióna eur, čo je piata najvyššia suma. Najvyššia položka (1,764 milióna eur) je navrhnutá v dôsledku finančnej chyby v účtoch Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zistenej počas finančného schvaľovania účtov za rok 2010."

K téme sociálnych podnikov denník Pravda 9.12.2013 uvádza:

"Sociálne podniky vznikali za prvej Ficovej vlády, keď bola ministerkou práce Viera Tomanová. Veľkolepý projekt sa však skončil fiaskom. V ôsmich pilotných podnikoch, ktoré mali byť akousi jeho „výkladnou skriňou“, zmizlo 11 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu. Podniky likvidovali bežné firmy pôsobiace v okolí, ktoré nedostávali štedré dotácie. Mali problémy s vykazovaním zisku či s neujasneným spôsobom verejného obstarávania. Všetky postupne zanikli, štátu sa nepodarilo ani získať časť peňazí späť cez dražbu ich majetku. Kauza sociálnych podnikov dodnes nie je úplne uzavretá."

Podľa Utilization of Eurofonds in Slovakia Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (s. 41) je pravdou, že Slovensko nakoniec nezískalo zdroje z eurofondov na preplatenie sociálnych podnikov a muselo ich pokryť zo štátneho rozpočtu. Celkové náklady podľa tejto publikácie predstavovali 26 miliónov EUR.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error