DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Sú to kodanské kritériá a kritéria členstva hovoria, že musia byť splnené tieto parametre (demokracia a právny štát, pozn.).

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Portál EuropskaUnia.sk o prístupových kritériách EU uvádza: 

Každá krajina, ktorá sa uchádza o členstvo v Európskej únii (EÚ), musí splniť pravidlá, stanovené v článku 49 a princípy, zakotvené článkom 6(1) Zmluvy o Európskej únii. (...)
    Prístupové kritériá do EÚ definujú  tieto dokumenty:
  • Maastrichtská zmluva z roku 1992 (článok 49) – geografické a všeobecné politické kritériá
  • Deklarácia Európskej rady v Kodani z júna 1993, tzv. Kodanské kritériá - opisujúce všeobecné politické kritéria vo väčšej podrobnosti
O pristúpenie môže žiadať každý štát, ktorý rešpektuje hodnoty Európskej únie uvedené v čl. 2, Hl. I Zmluvy o Európskej únii (.pdf, čl.49). Medzi hodnoty uvedené v článku 2 patrí úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane osôb patriacich k menšinám.
Na summite Európskej Rady 21-22. júna 1993 v Kodani boli prijaté kritéria pre vstup do EÚ tzv. Kodanské kritéria. Tie sa delia na viacero oblastí, pričom medzi politické kritériá zaraďujeme stabilitu inštitúcii zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva, rešpektovanie a ochranu menšín.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error