DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Na Ukrajine žije aj slovenská menšina, je to jeden zo štátov, kde máme relatívne početnú menšinu slovenskej národnosti. Nezabudnime na to, že naši občania, alebo teda ľudia ktorí sa hlásia slovenskej národnosti teda naši ľudia tam žijú.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Podľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa nachádza na Ukrajine odhadom 17 000 Slovákov. Podľa rovnakého zdroja napríklad v Bulharsku žije 250 Slovákov, v Poľsku 15 tisíc, Rakúsku 30 tisíc, Rumunsku18 tisíc, Rusku 2 tisíc, Srbsku 60 tisíc, Taliansku 15 tisíc, Španielsku 6 tisíc, Spojených štátoch 1 200 tisíc, Veľkej Británii 90 tisíc.


Napriek tomu, že počet Slovákov žijúcich na Ukrajine nepatrí medzi naše najpočetnejšie menšiny v zahraničí, dá sa súhlasiť že je stále "relatívne početný", čoho dôkazom je aj existencia Generálneho konzulátu v Užhorode, na Zakarpatskej Ukrajine, kde žije väčšina Slovákov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error