DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Uvedomme si, do akej miery sme závislý na dovoze plynu a ropy z Ruska, to sú čísla, ktoré sa blížia takmer k sto percentám.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Podľa dokumentu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SEIA) je závislosť Slovenska na importe plynu zo zahraničia výrazná, uvádza, že:

,,Slovenská republika dováža 90 % primárnych energetických zdrojov, a to hlavne 
z Ruskej federácie."

Podľa dokumentu (.pdf, s. 9) Ministerstva životného prostredia z roku 2010 bola ropná spotreba na Slovenska krytá takmer zo 100 % ropou z Ruska. Podľa článku v časopise Revue Politika z roku 2010 bolo Slovensko závislé na plyne zo 100 % na dovozoch z Ruska.

International Energy Association pri svojej in depth country review Slovenska na rok 2012 uvádza:

"The Slovak Republic imports virtually all of its natural gas and crude oil from a single supplier, the Russian Federation."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error