DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

EÚ chce byť napríklad číslom jedna v ochrane klímy na celom svete, ale súčasne môže byť posledná čo sa týka konkurencieschopnosti a súťaživosti s inými krajinami.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Zavádzajúce

Robert Fico v tomto výroku používa formuláciu, ktorá vytvára dojem, že EÚ by mala byť na tom veľmi zle (najhoršie) čo sa týka konkurencie schopnosti a naopak veľmi dobre (najlepšie) čo sa týka ochrany klímy vo svete. Ani jedno z týchto dvoch skutočností sa však nezakladá na pravde. Krajiny EÚ sa nachádzajú medzi najkonkurencieschopnejšími krajinami sveta a zároveň medzi prednými krajinami podľa rebríčka ochrany klímy, nie však na úplne prvom mieste. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Podľa The Global Competitiveness Index 2013-2014 vieme zistiť konkurencieschopnosť jednotlivých štátov, nie však EÚ ako celku. Už v prvej desiatke štátov sveta podľa konkurencieschopnosti sa však nachádza niekoľko štátov EÚ:
Fínsko (3. miesto)
Nemecko (4)
Švédsko (6)
Holandsko (8)
Veľká Británia (10).

Najhoršie v rebríčku spomedzi štátov EÚ je Grécko na 91. mieste, Slovensko je druhé najhoršie spomedzi štátov EÚ na 78. mieste. Celkovo rebríček obsahuje 148 štátov alebo ekonomík, rozhodne sa teda nedá povedať, že by EÚ bola posledná.

Nie je úplne jasné, čo presne myslel Robert Fico pod "ochranou klímy".

Podľa rebríčku Environment performance index 2014 je na prvom mieste Švajčiarsko, teda nečlenská krajina EÚ (ktoré je na prvom mieste aj pri konkurencieschopnosti). Poradie na prvých 10 miestach je nasledovné:

1. Švajčiarsko
2. Luxemburskoň
3. Austrália
4. Singapur
5. ČR
6. Nemecko
7. Španielsko
8. Rakúsko
9. ŠVédsko
10. Nórsko

Rovnaký rebríček vydávaný univerzitou Yale sleduje aj niektoré konkrétne ukazovatele, z ktorých jeden je "climare and energy". Poradie na prvých 10 miestach je nasledovné:

1. Papua Nová Guinea
2. Singapur
3. Albánsko
4. Španielsko
5. Azerbaidžan
6. Portugalsko
7. Švajčiarsko
8. Švédsko
9. Jamaika
10. Nórsko

Z uvedených dát vyplýva, že napriek tomu, že nemáme k dispozícii údaje pre EÚ ako celok, je evidentné, že EÚ nie je posledná čo sa týka konkurencieschopnosti. Práve naopak, väčšina jej štátov (nie však Slovensko) sa nachádza v rebričku na popredných miestach a posledné Grécko je stále ďaleko od posledného miesta. Čo sa týka environmentálnej ochrany a konkrétne klímy, rovnako máme k dispozícii iba dáta pre jednotlivé krajiny. Tu však môžeme tvrdiť, že EÚ nie je číslo jedna vo svete, napriek tomu niektoré jej štáty sa umiestňujú v rebríčku v prvej desiatke. Premisa, že vysoká ochrana klímy alebo celkovo environmentálna politika by mali viesť k nízkej konkurencieschopnosti je však evidentne nepravdivá - niektoré krajiny (Švajčiarsko, Nórsko, Švédsko) sa totiž nachádzajú v oboch rebríčkov medzi krajinami v prvej desiatke. Výrok ako celok hodnotíme ako zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error