DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Na druhej strane nie je dobré, že ukrajinská vláda obmedzila jazykové práva ruskej menšiny.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Nepravda

Hoci je pravdou, že deň po odvolaní Viktora Janukovyča z funkcie prezidenta ukrajinský parlament zrušil jazykový zákon z roku 2012, nie je pravdou, že tak urobila vláda, a tiež nie je pravdou, že jazykové práva ruskej menšiny boli obmedzené: tento zákon nebol podpísaný prezidentom, a teda nevstúpil do platnosti. Výrok Milana Kňažka preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Jazykový zákon z roku 2012 umožňoval používanie druhého jazyka ako úradného jazyka v prípade, že ním hovorilo aspoň 10 % obyvateľstva daného regiónu. O jeho zrušení ukrajinským parlamentom píše Russia Today:

"The Ukrainian Parliament (Verkhovna Rada) abolished the 2012 law “On State Language Policy” the day after it voted to dismiss President Viktor Yanukovich. The law allowed the country’s regions to use more official languages in addition to Ukrainian if they were spoken by over 10 percent of the local population. Thirteen out of Ukraine’s 27 regions, primarily in Eastern Ukraine, then adopted Russian as a second official language. Two Western regions introduced Romanian and Hungarian as official languages."

Tento zákon, resp. zrušenie jazykového zákona z roku 2012, však nevstúpil do platnosti, keďže ukrajinský prezident Turčynov ho nepodpísal s odôvodnením, že je potrebné schváliť "nový návrh zákona chrániaci všetky jazyky." 
Stanovisko ukrajinskej vlády k tejto téme sa v mediálnych správach nespomína, keďže to bol parlament, ktorý jazykový zákon zrušil, a prezident, ktorý ho odmietol podpísať. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error