DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Putin by nemal tak počúvať extrémistov vo svojej krajine, ktorí označuj EÚ za svojho nepriateľa. Možno naopak by mal zdôrazniť to čo je napokon oficiálnou politikou Ruskej Federácie, ktorá hovorí, že EÚ je partner a že je to dobrý partner do budúcnosti.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Ako uvádza trvalé zastúpenie Ruskej federácie pri Európskej únii, RF a EÚ predstavujú partnerov vo viacerých oblastiach ako bezpečnosť, hospodárstvo, energetika. Zároveň na základe historických väzieb, vzťah Ruska a EÚ je skutočne strategické partnerstvo. Podľa konceptu zahraničnej politiky Ruskej federácie, má RF záujem o budovanie jednotného regiónu s rozvojom vzájomného partnerstva medzi RF, EÚ a USA. Taktiež má RF záujem o upevnenie spolupráce s EÚ ako s hlavným obchodným a ekonomickým partnerom a u udržiavanie intenzívneho a vzájomne prospešného dialógu. Navyše súčasné vzťahy medzi RF a EÚ prebiehajú na základe Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorá bola podpísaná v roku 1997. V súčasnosti však dochádza k ochladzovaniu vzťahov medzi RF a EÚ, čo je možné pozorovať na skrátení pravidelného summitu medzi RF a EÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error