DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Hovorí sa o tom, že by malo byť referendum, 30. marca, ale rád by som podčiarkol, že referendom začítala väčšina konfliktov na Balkáne. To nie je dobrá cesta.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Milan Kňažko povedal podobý výrok aj v diskusií denníka SME a časopisu Trend. Vtedy sme jeho výrok hodnotili ako zavádzajúci, nakoľko sa snažil vytvoriť kauzálny vzťah, že referendum viedlo všade tam, kde sa na Balkáne uskutočnilo, k vojenskému konfliktu. V súčasnosti tvrdí iba, že referendom začínala väčšina konfliktov na Balkáne, čo hodnotíme ako pravdivé.


Pri diskusií o konfliktoch na Balkáne mohol mať Milan Kňažko na mysli napr. konflikt v Bosne, Chorvátsku, Slovinsku, alebo Kosove. V skutočnosti sa vo všetkých vyššie zmienených krajinách uskutočnilo referendum pred vypuknutím vojny. 


Slovinsku sa uskutočnilo nezávislé referendum v decembri 1991 v prospech osamostatnenia Slovinska. V Chorvátsku referendum prebehlo už v máji 1991. V Macedónsku sa uskutočnilo referendum v septembri 1991. Referendum o nezávislosti v Bosne a Hercegovine prebiehalo od 29. februára do 1. marca 1992. Všetky referendá boli úspešné, čo viedlo k postupnému osamostatneniu týchto štátov. V srbskej časti Bosny a Hercegoviny bolo referendum o zotrvaní v Juhoslávii uskutočnené 10. novembra 1991, s výsledkom zotrvania v Juhoslávii. V Kosove sa uskutočnilo referendum v roku 1991. 


V čase vyslovenia výroku bolo referendum na Kryme skutočne stanovené na 30. marca. Vo štvrtok 6. marca vyhlásil krymský parlament referendum o pripojení Krymu k Rusku, ktoré sa uskutoční už 16. marca 2014. 


Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error