DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Krym je obsadený, je tu tendencia obsadiť celú Ukrajinu, prezident Putin dostal súhlas snemovne Ruska a pod názvom normalizácia by mal túto situáciu nejakým spôsobom „normalizovať“.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Tvrdenie M. Kňažka považujeme na základe zistených informácií za pravdivé. Prítomnosť vojenských jednotiek na Kryme je skutočnosťou, Vladimir Putin taktiež obdržal právomoc k užitiu vojenskej sily a to práve s argumentom, v ktorom uviedol zámer "normalizovať" súčasnú situáciu. Nedá sa poprieť ani tendencia obsadiť viac než len územie Krymu, nakoľko formulácia udelenej právomoci použitia vojenskej sily to nevylučuje a necháva k tomu dostatočný priestor.
Skutočnosť, že vyjadrenia jednotlivých strán zainteresovaných v kríze na Ukrajine si často odporujú, sťažuje možnosť objektívne posúdiť situáciu na Kryme. 

Agentúra Reuters sprostredkovala tvrdenie V. Putina, v ktorom jasne vymedzuje postoj Ruska voči situácii na Ukrajine. V súvislosti s tvrdením, že Krym je ,,obsadený" udáva, že jednotky podieľajúce sa na konfliktných situáciách na Kryme boli lokálne skupiny brancov, bez priameho spojenia s Ruskom. Pričom nasadené Ruské jednotky slúžia len k ochrane a zabezpečenia bezpečia v oblasti. V. Putin považuje vyššie nasadenie vojenských jednotiek a obecne vojenskej sily na území Ukrajiny za krajné a posledné riešenie - a len v prípade ďalšieho eskalovania násilia, prostestov a argresie, ktoré by mohli predstavovať ohrozenie pre občanov Ukrajiny ruskej národnosti a občanov s Ruskom spriateľených. Demetoval i tvrdenie, že Krym je momentálne blokovaný vojenským námorníctvom Ruska. Túto informácii poprel i s odvolaním na ministra pre infraštruktúru, ktorý prehlásil, že na preplavenie je stále voľný 4,5 km široký pás pre civilné účely.

V ďalších súvislostiach, článok uvedený v The Telegraph obsahuje informácie, že V. Putin skutočne obdržal od parlamentu splnomocnenie k použitiu vojenskej silny v oblasti označenej ako ,,territory of Ukraine" čo možno interpretovať v širšom rozsahu, v porovnaní s užitím označenie ,,Krym", čo vyvoláva isté obavy. Ďalej vo svojej reči, kde žiadal parlament o spomenuté splnomocnenie sa vyjadril, že hlavným účelom potencionálneho zásahu bude normalizovanie sociálno-ekonomickej situácie na Ukrajine. (taktiež BBC i iHNed)

Ďalšie zdroje uvádzajú, že V. Putin bol o tento krok žiadaný - zo strany Yanukovicha (BBC i CNN). Tvrdenie, západnými krajinami považované za irelevantné a nič meniace na súčasnom stave, že kroky Ruska sú nelegitímne a pohybuje sa na hrane legitimity. (CNN) Zaujímavý náhľad na perspektívy Ruska ponúka analýza z iHNed.


Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error