DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Je známe, že táto politika – Ukrajina a západný Balkán patrí medzi naše priority a je dobré aby sa situácia stabilizovala na Balkáne, vrátane Ukrajiny.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Oficiálny dokument (.pdf) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí s názvom "Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014" definuje základné smerovanie slovenskej zahraničnej politiky pre rok 2014, vrátane cieľov, priorít a stratégií.


Dokument okrem iného uvádza Ukrajinu ako prirodzenú prioritu pre slovenskú zahraničnú politiku ako susedskej krajiny. Dokument ďalej uvádza:

"Vo vzťahu k najväčšiemu susedovi, Ukrajine, zostáva hlavným strategickým zámerom SR podpora transformačných a reformných procesov v krajine a jej približovanie k EÚ prostredníctvom napĺňania asociačnej agendy." (s. 4)

Ukrajina sa ďalej v dokumente spomína v súvislosti s transformáciou a diverzifikáciou energetických dodávok.

Balkán je v dokumente spomenutý vo viacerých kontextoch, okrem iného aj v tomto:

"Jednou z hlavných priorít a profilových tém zahraničnej politiky SR je podpora 
transformácie krajín západného Balkánu a ich približovanie k EÚ." (s. 5)


Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error