DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pokiaľ ide o ropu a ropné výrobky, máme zásobu na 95 dní, opäť v plnej prevádzke.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Neoveriteľné

Podobne ako pri zásobách plynu, ani presné informácie o zásobách ropy nie sú dostupné verejnosti a výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.


Zákon (.pdf) o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze z júna 2013 v § 7 (minimálny limit núdzových zásob) stanovuje, že "minimálnym limitom núdzových zásob na príslušný kalendárny rok okrem prvých troch kalendárnych mesiacov príslušného roka je množstvo núdzových zásob, ktoré zodpovedá 90 dňom priemerného denného čistého dovozu ropy a ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo 61 dňom priemernej dennej domácej spotreby, podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia." Zásoby, ktoré by vystačili na menej ako 90 dní, by teda vo väčšine situácií znamenali porušenie tohto zákonného ustanovenia.

Od decembra 2013 zodpovedá za správu núdzových rezerv ropy a ropných výrobkov miesto Správy štátnych hmotných rezerv SR Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Na jej webovej stránke však k dňu overenia nie sú dostupné informácie o zásobách ropy v SR. Mediálne zdroje, ktoré sú k problematike k dispozícii, iba preberajú informáciu tlačových agentúr z rokovania Bezpečnostnej rady SR, poradného orgánu vlády SR. Podklady z rokovania, ktoré sa konalo v pondelok, však nie sú na jej webovej stránke (zatiaľ) k dispozícii, preto výrok predsedu vlády hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error