DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Momentálne máme k dispozícii v zásobníku 1,77 miliardy metrov kubických plynu. Samotné SPP má k dispozícii okolo 800 miliónov. Sme schopní držať krajinu v prevádzke bez dodávok plynu zo zahraničia 4 – 5 mesiacov.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Neoveriteľné

Vzhľadom na absenciu presných údajov o zásobách plynu zo zdrojov iných než Úrad vlády SR hodnotíme výrok Roberta Fica ako neoveriteľný.

Informáciu o zásobách plynu premiér predstavil na tlačovej konferencii na Úrade vlády SR a následne ju zverejnili tlačové agentúry a následne médiá. Neexistuje však verejná databáza, ktorá by tieto informácie poskytovala, informačné systémy SPP sú k dispozícii iba pre užívateľov distribučnej siete.

Zdroj z prostredia SPP ešte pred spomínanou tlačovou konferenciu predsedu vlády, ktorá sa konala 3. marca, informovalo o "dostatku plynu natlačeného v zásobníkoch". Hovorca SPP Peter Bednár však 27. februára zároveň uviedol, že sa nedá presne určiť, o aké množstvo plynu ide, a známe je len, že "je ho tam viacej ako býva v minulých rokoch v tomto istom mesiaci".

Správa Ministerstva hospodárstva SR o zabezpečení dodávok energií a riešení prípadných núdzových stavov z polovica augusta 2013 mala obsahovať informáciu, že "v zásobníkoch prevádzkovateľov Nafta, a. s., Pozagas, a. s., SPP Storage, a. s., bolo k 14. augustu 2013 uskladnených 1,78 miliardy m3 zemného plynu, teda približne 50 % z celkovej kapacity."

Ohľadom sebestačnosti SR v prípade absencie zahraničných dodávok sa zdroj z prostredia SPP vyjadril, že "ak by sa tok z Ruska hneď zastavil, zásoby by im vydržali aspoň do júna," čo je približne totožné s dolnou hranicou lehoty do vyčerpania zásob spomínanou predsedom vlády.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error