DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Našou prioritou je koordinovať stanoviská SR s EÚ a to sa stalo. Ak porovnáme vyhlásenia vlády SR s vyhláseniami EÚ, tak dochádza tam k veľkým podobnostiam (...) Predovšetkým jasne konštatujeme, že došlo k porušeniu medzinárodného práva na Kryme, pretože ak sú aktivity cudzích vojsk na území suverénneho štátu bez súhlasu príslušnej medzinárodnej organizácie, ide o porušenie medzinárodného práva a medzinárodné spoločenstvo má právo reagovať.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Agentúra TASR 3. marca 2014 informovala o vyjadrení najvyšších cinitelov SR: "Vstup cudzích vojsk na územie Ukrajiny bez mandátu príslušnej medzinárodnej organizácie je porušením medzinárodného práva. Na schôdzke sa na tom zhodli traja najvyšší slovenskí ústavní cinitelia - prezident Ivan Gašparovic, predseda Národnej rady (NR) SR Pavol Paška (Smer) a premiér Robert Fico (Smer)."

V tejto istej správa sa cituje vyhlásenie Roberta Fica o zámeroch koordinovat postoje Slovenska s Európskou úniou a o plánoch vydat spolocné stanovisko ku situácii spolu s ostatnými krajinami V4: "Pripravujeme spolocné stanovisko štyroch krajín, Ceska, Polska, Madarska a Slovenska, k situácii na Ukrajine," povedal Fico. Dodal, že o postojoch Nemecka k tomuto problému sa rozprával aj s predsedom Spolkového snemu Spolkovej republiky Nemecko Norbertom Lammertom, ktorý je na pozvanie Pašku na návšteve Slovenskej republiky."

Najnovšie vyhlásenie Ministerstva zahranicia SR k udalostiam na Ukrajine bolo uverejnené 4. marca 2014 a odvoláva sa na závery mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ pre zahranicné veci:
"...ostro odsudzuje narušenia suverenity a teritoriálnej integrity Ukrajiny aktmi agresie zo strany ruských ozbrojených zložiek. Zdôraznujeme, že tieto kroky sú zrejmým porušením Charty OSN a Helsinského záverecného aktu OBSE, ako aj záväzkov Ruska rešpektovat závery Budapeštianskeho memoranda z roku 1994." a "Sme pripravení aktívne napomôct a podporit konštruktívny dialóg zacielený na dosiahnutie takéhoto pokojného riešenia v spolupráci s EÚ, OSN, OBSE a ostatnými medzinárodnými organizáciami."

EU External Action uvádza oficiálne stanovisko vypracované po stretnutí ministrov zahranicných vecí clenských štátov EU, ktoré hovorí takmer to isté: "The Council condemned "the clear violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity by acts of aggression by the Russian armed forces as well as the authorisation given by the Federation Council of Russia on 1 March for the use of the Russian armed forces on the territory of Ukraine."

 V tomto vyhlásení, ani v prípade SR, ani v prípade EU, sa však priamo nekonštatuje, že došlo k porušeniu medzinárodného práva na Kryme, vyhlásenia sú však skutocne takmer identické. 

Oficiálne vyhlásenie NATO  túto formuláciu používa: 
"Military action against Ukraine by forces of the Russian Federation is a breach of international law and contravenes the principles of the NATO-Russia Council and the Partnership for Peace. Russia must respect its obligations under the United Nations Charter and the spirit and principles of the OSCE, on which peace and stability in Europe rest. We call on Russia to de-escalate tensions.
We call upon the Russian Federation to honor its international commitments, including those set out in the Budapest Memorandum of 1994, the Treaty on Friendship and Cooperation between Russia and Ukraine of 1997, and the legal framework regulating the presence of the Russian Black Sea Fleet, to withdraw its forces to its bases, and to refrain from any interference elsewhere in Ukraine. We urge both parties to immediately seek a peaceful resolution through bilateral dialogue, with international facilitation, as appropriate, and through the dispatch of international observers under the auspices of the United Nations Security Council or the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)."

Predchádzajúce stanovisko Ministerstva zahranicia bolo zverejnené 21. februára 2014 na podporu dohody medzi Janukovicom a predstavitelmi opozície, ktorej mediátormi boli aj zástupcovia EÚ. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error