DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja poznám tie pomery na Radách EÚ veľmi dobre aj preto, že som sa ako zástupca Slovenska pred Európskym súdnym dvorom, jednej z formácii Rady dva roky zúčastnoval.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Radoslav Procházka pôsobil ako zástupca Slovenska pred Súdnym dvorom EÚ v období rokov 2004 - 2006. V rokoch 2005 – 2007 taktiež pôsobil ako spolupredseda jednej zo skupiny vytvorených na Národnom konvente SR o Európskej únii. Keďže išlo skutočne o obdobie 2 rokov a čiastočne aj o obdobie Procházkovho zastupovania Slovenska, výrok hodnotíme ako pravdivý.

 

Radu EÚ tvorí viacero formácií. Jednou z nich je aj Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci. Demagog.SK nezistil, či sa R. Procházka zapájal v nejakej z týchto formácií. Procházka bol spolupredsedníkom Pracovnej skupiny pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí na Národnom konvente SR o Európskej únii. Tieto pracovné skupiny napomáhajú pri formovaní stanovísk SR k témam týkajúcich sa politík a inštitúcií EÚ. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error