DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

…dá (štát, pozn.) 26 miliónov eur dá vládny stimul firme, ktorá je tu už dlhé roky, má 50 milionov ročne účtovný zisk a chce si kúpiť novú modernú technológiu...

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Vláda SR (bod 18 — 27) 10. októbra 2012 schválila celkovo 10 návrhov z dielne Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie daňovej pomoci desiatim podnikom. Jedný z nich bola úľava pre Mondi SCP a.s. Ružomberok vo výške 25 miliónov eur. Podľa schváleného návrhu, mali úľavy mali viesť k investícii - “nákup a inštaláciu nových, moderných a vysoko efektívnych technologických zariadení, ktorých cieľom je zvýšiť kapacitu technologického uzla regenerácie a súvisiacej úpravy odparky”.V roku 2012 bol čistý účtovný zisk Mondi SCP a.s. Ružomberok 40 mil. eur, čo bolo približne 46 mil. eur pred zdanením. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podobný, či dokonca aj dvojnásobne vyšší účtovný zisk mala v rokoch 2011 a 2010.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error