DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Ja viem, že viac ako 40 % obyvateľstva zarába menej, ako tí dôchodcovia, čo dostali vianočný príspevok.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Milan Kňažko hovorí o zárobkoch ľudí. Hranica na vyplatenie vianočného dôchodku bola v roku 2013 na úrovni 483 eur. Z dôchodku sa neplatia odvody, preto je potrebné porovnávať túto hranicu s čistou mzdou. Berieme do úvahy kalkulačku čistej mzdy v roku 2013.. Čistej mzde na úrovni približne 483 eur zodpovedá hrubá mzda približne 600 eur. Podľa údajov Sociálnej poisťovne o fonde dôchodkového sporenia, ktoré sme si vyžiadali na základe informovanej žiadosti do hranice 580 eur zarábalo celkovo 41% zamestnancov (nezapočítaní zamestnanci na dohodu) evidovaných v Sociálnej poisťovni. Na základe týchto údajov hodnotíme výrok ako pravdivý. 


Podľa Štruktúry miezd SR 2012 (ŠÚ SR,.pdf s. 1) do 600 eur v hrubom zarábalo približne 36,8% pracujúcich.


Podľa zákona (Čl. 1), má nárok na vianočný príspevok resp. vianočný dôchodok ten dôchodca, ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok. V roku 2012 boli vianočné dôchodky vyplatené dôchodcom, ktorí mali dôchodok nižší ako 60% z priemernej mzdy v roku 2011 (786 eur), čo predstavovalo 472 eur. Pre rok 2013 bola táto hranica 483 eur.


*znenie výroku upravené a zmenené zo zavádzanie na pravda na základe vyžiadaných údajov zo Sociálnej poisťovne 19. marca 2014


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error