DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Nezamestnanost je 400 tisíc.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Úrad práce sociálnych vecí a rodín eviduje k januáru 2014 celkovo 402 124 nezamestnaných. Podľa výberového zisťovania pracovných síl, bol v 3. štvrťroku 2013 (posledný údaj) počet nezamestnaných približne 382 tisíc osôb. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error