DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja som, aj preto, že bolo hlasovanie spojené s dôverou vlády Ivete Radičovej, za dočasný Euroval hlasoval, za trvalý som potom už nehlasoval.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Dočasný euroval je pojem zaužívaný pre Európsky finančný stabilizačný nástroj (European Financial Stability facility – EFSF). Hlasovanie o dočasnom eurovale, presnejšie o vládnom návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebehlo 9. septembra 2010. Podľa oficiálnych stránok NRSR, môžeme potvrdiť prvú časť tvrdenia Radoslava Procházku, hlasoval ZA spomínaný návrh.

Dňa 11.10.2011 prebehlo hlasovanie o zmene spomínaného zákona, konkrétne o zvýšenie objemu ručenia v rámci EFSF spolu s hlasovaním o dôvere vlády. Radoslav Procházka aj v tomto hlasovaní hlasoval ZA.

Trvalý euroval pojem zaužívaný pre ESM (European stability mechanism) nahradil v roku 2012 tzv. dočasný euroval. Hlasovanie o návrhu v NRSR prebehlo 22.6.2012 bez účasti Radoslava Procházku, t.z. za návrh nehlasoval.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error