DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

...niekoľko desiatok tisíc ľudí, čo žije v osadách…

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Podľa analýzy(pdf.) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod názvom Atlas rómskych komunít 2013, žije na Slovensku 402 840 rómov, čo podľa štatistického úradu predstavuje 7,45% celej populácie Slovenska.

Z nich 187 285 býva v rozptyle medzi majoritou; t.j. v rozptyle medzi majoritou býva 46,5% všetkých Rómov na Slovensku;

-51 998 Rómov býva v urbanistických koncentráciách vo vnútri obce; t.j. 12,9% všetkých Rómov na Slovensku;

- 95 971 Rómov býva v urbanistických koncentráciách na okraji obce; t.j. 23,8% všetkých Rómov na Slovensku;

- 68 540 býva v urbanistických segregovaných koncentráciách; t.j. 17,0% všetkých Rómov na Slovensku.

Táto analýza potvrdzuje slová Radoslava Procházku a preto označujem výrok ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error