DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

Mne sa veľmi páčili učiteľky z Dobšinej a som rád, že som im mohol pomôcť s ich projektom, kde oni na jednej strane kritizovali, aký je problém, keď dostanú prvákov v Dobšinej z rómskej komunity a tí nemajú slovnú zásobu, nemajú základné hygienické návyky a pýtajú sa, ako ich máme učiť, keď oni nám nerozumejú. Tie učiteľky v Dobšinej dali ruku k dielu a vytvorili zariadenie, kde začali brávať deti v predškolskom veku už od 6 mesiacov, aby tieto rómske deti, keď pôjdu do školy, už tú slovnú zásobu mali.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Andrej Kiska hovorí o prípade učiteliek z Dobšinej a ich otvorenom liste, v ktorom sa hovoria o problémoch s prevažne rómskymi deťmi. List má kritický tón a učiteľky spomínajú veci, o ktorých hovorí Kiska.

V zozname podporovateľov uvedenom na webovej stránke OZ Detstvo deťom založeného Eleonórou Liptákovou a Erikou Polgáriovou, učiteľkami z Dobšinej, je Andrej Kiska uvedený ako podporovateľ spomenutého OZ. Tie vo svojom otvorenom liste medzi problémami spojenými s prvákmi z rómskej komunity menujú aj nedostatočné hygienické návyky a obmedzenú slovnú zásobu. Medzi ciele OZ okrem iného patrí aj rozvoj sociálnych a motorických zručností detí od 0 do 6 rokov, rozvoj kognitívnej oblasti, zvnútorňovanie morálnych, etických a sociálnych noriem a tiež primerané osvojenie slovenského jazyka. Nevieme pšeciálne overiť, či tento projekt pracuje už s deťmi od 6 mesiacov, výrok však napriek tomu hodnotíme ako pravdivý, nakoľko sa uvádza vekový rozsah ako 0-6 rokov.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error