DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

My dnes máme na Slovensku vysoký počet príslušníkov policajného zboru v porovnaní s obyvateľstvom, napríklad trojnásobne väčší ako je v rovnako veľkom Fínsku.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Podľa anglickej wikipédie je počet policajtov vo Fínsku na 100 000 obyvateľov 143, na Slovensku je to na 100 000 obyvateľov 448. Jedná sa o dáta z roku 2012. Tento počet je možné považovať za trojnásobný.


Stránka Interpolu uvádza, že na jedného policajta vo Fínsku pripadá 680 obyvateľov. Údaje o Slovensku zo stránky Eurostatu, kde je uvedené, že Slovensko malo v roku 2012 24 230 policajtov, čo v prepočte na obyvateľov znamená, že jeden policajt pripadá približne na 227 obyvateľov, čo skutočne predstavuje približne trojnásobok Fínska. Interpol neeviduje údaje o počte policajtov na Slovensku. Naopak, podľa Eurostatu má Fínsko 8 037 policajtov, čo v prepočte na populáciu Fínska predstavuje približne jedného policajta na 675 obyvateľov.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error