DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Územie, ktoré patrí Ukrajine (Krym, pozn.), ale kde žije 60% Rusov, 24% Ukrajincov, asi 12% Tatarov a potom ďalšie národnosti, je ich tam celkom 18 na Ukrajine...

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 05.03.2014
Pravda

Na Ukrajine žije viac než 130 národností, 18 je však počet najpočetnejších národností podľa sčítania ľudu z roku 2001.


Podľa sčítania ľudu v Ukrajine z roku 2001, “žijú na Ukrajine predstavitelia viac než 130 národností a etnických skupín na celom území Ukrajiny.” (vlastný preklad, pozn.). Nižšie uvádzame tabuľku, kde je podľa sčítania ľudu 18 najpočetnejších národností a ostatné národnosti spolu.


Národnosť

% celkového počtu obyvateľov Ukrajiny

Ukrajinci

77.8

Rusi

17.3

Bielorusi

0.6

Moldavci

0.5

Krymskí Tatári

0.5

Bulhari

0.4

Maďari

0.3

Rumuni

0.3

Poliaci

0.3

Židia

0.2

Arméni

0.2

Gréci

0.2

Tatári

0.2

Rómovia

0.1

Azerbajdžanci

0.1

Gruzínci

0.1

Nemci

0.1

Gagauzi

0.1

Ostatní

0.4


Na území Autonómnej republiky Krym sú najpočetnejšou národnosťou Rusi s 58,3 %. Krymskí Tatári predstavujú 12% populácie na území Autonómnej republiky Krym. Nižšie uvádzame tabuľku 10 najpočetnejších národností na území Autonómnej republiky Krym.


Národnosť

% počtu obyvateľov Autonómnej republiky Krym

Rusi

58.3

Ukrajinci

24.3

Krymskí Tatári

12.0

Bielorusi

1.4

Tatári

0.5

Arméni

0.4

Židia

0.2

Poliaci

0.2

Moldavci

0.2

Azerbajdžanci

0.2

Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error