DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

Prezident neudeľuje azyl žiadnemu občanovi.

28.02.2014
Pravda

Ústava SR (.pdf) v šiestej hlave v rámci prvého oddielu venovanom prezidentovi SR, články 101 až 107, neudeľuje prezidentovi kompetencie, resp. právomoc udeľovať azyl. 


Právomocou rozhodovať o udelení azylu disponuje Migračný úrad SR ministerstva vnútra.

,,Migračný úrad MV SR  ako prvostupňový správny orgán rozhodujúci o udeľovaní  azylu poskytovaní  doplnkovej ochrany cudzincom , postupuje  v súlade s ustanoveniami zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, v ktorom je premietnutý najmä Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, Newyorský protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967, ako aj príslušné európske smernice či nariadenia upravujúce oblasť medzinárodnej ochrany cudzincov." 

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.12.2013
success
error