DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Naša krajina sa podieľa na HDP Európskej únie jedným percentom, čo ale na druhej strane neznamená, že si musíme nechať diktovať podmienky zo strany Európskej únie.

Richard Sulík (Kandidát do Európskeho parlamentu) - 26.02.2014
Nepravda

Slovensko tvorilo v rokoch 2012 a 2013 len 0,55% HDP z celkového súčtu HDP členských štátov EÚ a nie 1% ako tvrdil Richard Sulík. Sulíkom uvádzaný údaj je teda dvojnásovne väčší, než skutočný, čo nespadá do tolerancie pre číselné údaje +/-5 %, preto výrok hodnotíme ako nepravdivý.HDP SR a EÚ28 v miliónoch eur:
Rok20122013
HDP SR71 09672 134,1
HDP EÚ2812 970 558,9  13 071 397,7
Podiel = (SR/EÚ28)*100 0,548%0,552%
ZDROJ: Eurostat a ŠÚ SR (HDP SR za rok 2013) 

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2014
success
error