DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Na druhej strane, za našej vlády sa diskutuje o týchto témach (registrované partnerstvá, pozn.), aj výbor na to existuje, čo ste vy, keď ste boli vo vláde, nepresadili.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Zavádzajúce

Témou diskusie, aj kontextom, v ktorom tento výrok zaznel, sú registrované partnerstvá, nie práva homosexuálov (predchádzajúca veta ministra Maďariča: "Naopak, o konzistentnosti Smeru v tomto svedčí to, že napriek tomu, že sme druhýkrát vo vláde, tak napríklad žiadny zákon o registrovanom partnerstve, hoci sme to mohli silou urobiť, nebol." )
Hoci skutočne existuje výbor, ktorý sa zaoberá právami a diskrimináciou LGBTI osôb, nie je pravdou, že by sa v ňom diskutovalo o zmenách legislatívy týkajúcich sa registrovaných partnerstiev.
Marek Maďarič pravdepodobne poukazuje na Výbor pre práva LGBTI osôb, ktorý vláda schválila 3. októbra 2012, a ktorého štatút bol schválený 17. októbra 2012.
Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Predsedom výboru je minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant  strany Smer), pričom úlohy sekretariátu výboru plní práve toto ministerstvo. Výdavky spojené s plnením úloh sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov kapitoly Ministerstva spravodlivosti. 
Téme registrovaných partnerstiev sa však minister Borec pri vzniku výboru vyhol: "Tak ďaleko by som v tejto chvíli nešiel. Máme nejaké legislatívne limity, ktoré ustanovuje aj programové vyhlásenie vlády.“  
Pri inej príležitosti sa Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny vyjadril, že sa nepripravujú "absolútne žiadne zmeny zákonov, ktoré by sa týkali registrovaných partnerstiev.
Počas doterajších troch zasadnutí Výboru (14. marec 2013, 27. máj 2013, 3. september 2013) sa téma registrovaných partnerstiev nepreberala. 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error