DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

No a keďže tých detí sa rodí menej celkovo, demografická kríza je tu rovnako krízou.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Zavádzajúce

Podľa údajov ŠÚ SR klesol počet narodených detí v roku 2012 oproti roku 2011. Samotný Štatistický úrad však upozorňuje že tento pokles má však na svedomí zmena metodiky zberu dát. Ak by ku zmene metodiky nedošlo, počet narodených detí by oproti roku 2011 narástol. J. Brocka zle interpretuje údaje ŠÚ SR. Od roku 2001 má pôrodnosť na Slovensku rastúci trend. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.


Významný pokles narodených detí v roku 2012 oproti roku 2011, ktorý predstavuje až počet 5 288 (.pdf, s. 9) "Tento pokles je spôsobený zmenou v metodike zisťovania počtu 
narodených. Od roku 2012 sa do počtu narodených nezarátavajú narodené deti
matkám, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku, ale deti sa im narodili v zahraničí." 


Na základe dát ŠÚ SR sme vypracovali graf pôrodnosti na Slovensku od roku 2001. Posledné dva údaje zobrazujú dáta za rok 2012 so zmenou metodiky a ako by vyzerali čísla z roku 2012, ak by sa metodika nemenila.


Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error