DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Veď ak je tu 10% párov, ktoré nemôžu mať deti...

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Nepravda

Brocka uvádza štatistiku neplodnosti "tu" teda na Slovensku. Podľa vyjadrenia hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre reprodukčnú medicínu a vedúceho lekár Centra reprodukčnej medicíny UNB Martina Petrenka, na Slovensku nemôže počať dieťa bez pomoci medicíny 15 až 20 percent párov. V roku 2011 uvádzal vtedajší hlavný odborník na reprodukčnú medicínu Ministerstva zdravotníctva Jozef Války uviedol, že "Ide približne o 15 percent partnerov, keď obaja majú normálny nález, ale nemôžu mať deti."

Vzhľadom na to, že Brocka uvádza číslo o pät percentuálnych bodov nižšie, výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Existujú viaceré štatistiky, ktoré udávajú priemernú neplodnosť v rôznych regiónoch:

Sanatórium pre liečbu neplodnosti píše, že "2 až 10% párov nie je schopných počať dieťa prirodzeným spôsobom". Odvolávajú sa na štatistiky WHO.
Americký vládny portál Women´s Health uvádza, že 10% žien v Spojených štátoch vo veku 15-44 rokov má ťažkosti s otehotnením alebo donosením dieťaťa. 
Americká spoločnosť pre reproduktívnu medicínu tvrdí, že 12% populácie v reproduktívnom veku je postihnuté neplodnosťou.
Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že až štvrtina párov v rozvojových krajinách trpí neplodnosťou.
Portál UpToDate tvrdí, že v Európe a Severnej Amerike sa každoročne vyskytne 15% párov, ktorým sa napriek úsiliu nepodarí počať.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error