DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

....minulý rok Smer zrušil úľavu, daňovú úľavu na manželku, ktorú si mohla uplatniť, ak bola pri deťoch. ...štát takto pripravil o desiatky, možno stovky eur za to, že matka je pri dvoch, pri troch deťoch.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Zavádzajúce

Poslanci KDH navrhovali zrušiť sprísnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) a v dôvodovej správe (s.1) k tomuto návrhu zákona uvádzajú, že sprísnené podmienky predstavovali v priemere nižšiu úľavu o 60 eur, ročne teda približne 720 eur. K rovnakému číslu sme sa dostali aj našim výpočtom. Výrok hodnotíme ako zavádzanie, keďže J. Brocka nesprávne uvádza, že by Smer mal zrušiť daňovú úľavu (nezdaniteľnú časť) na manželku (manžela). Od 1. januára 2013 došlo k sprísneniu podmienok na jej uplatnenie.

Demagog.SK overoval výroky týkajúce sa novelizovaného zákona o dani z príjmu, platného od 1. januára 2013, už v minulosti, konkrétne v prípade tvrdení poslancov Hrušovského v O 5 minút 12, 9. decembra 2012 a Fronca v O 5 minút 12, 2.decembra 2012. Našim výpočtom (výrok Hrušovského) sme sa dostali k sume nižšej približne 60 eur v prípade ak daňovník zarábal 700 eur a mal nárok na nezdaniteľnú časť na manželku (manžela).

Zúženie okruhu daňovníkov, ktorí si budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) komentoval vo svojom blogu na portáli Trendu aj Jozef Mihál:
"Nárok zostane len v prípadoch, kedy:
- manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, do zániku nároku na rodičovský príspevok,
- manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
- manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Od vlastného príjmu manželky (manžela) sa bude odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť z tohto vlastného príjmu. Nebude sa môcť odpočítať poistné na dobrovoľné sociálne poistenie ani poistné "samoplatiteľa" na zdravotné poistenie."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error