DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Na to je protokol, aby rozhodol, kedy mám hovoriť po slovensky a kedy smiem použiť jeden z jazykov, ktorými sa dohovorím. (odpoveď na otázku "Brali by ste na zahraničné návštevy so sebou tlmočníka?")

Online rozhovory s prezidentskými kandidátmi - 18.02.2014
Nepravda

Pravidlá diplomatického protokolu sú súhrnom medzinárodných noriem, špeciálne vypracovaných alebo
tradíciou prijatých pravidiel a zvyklostí, ktorými sa v Slovenskej republike po formálnej stránke riadi styk oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky, osobitne na úrovni prezidenta Slovenskej republiky (s. 6 - 8), predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, so svojimi zahraničnými partnermi. Nikde v tomto protokole sa nepíše o spôsobe a jazyku komunikácie štátnikov, ani o prítomnosti tlmočníkov. V tom kedy má prezident hovoriť po slovensky a kedy môže použiť iný jazyk, teda protokol nerozhoduje. Prezident SR nemá vlastný protokol. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2014
success
error