DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Už v Novembri sme presadzovali odbornosť pred straníckou príslušnosťou.

Online rozhovory s prezidentskými kandidátmi - 17.02.2014
Pravda

Programové vyhlásenie VPN z novembra 1989 okrem iného uvádza:

Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho riadenia.

Čo možno chápať ako nahradenie straníckej príslušnosti alebo ideológie odbornosťou. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Demagog.SK cituje oficiálne stanovisko VPN (Verejnosť proti násiliu) z novembra 1989.
„Spoluobčania: Na vine je - presne tak ako to bolo v ZSSR, MĽR, Poľsku, Bulharsku, NDR - zle fungujúci politický systém. Štát je len nefungujúci podnik vo veľkom: s neschopným vedením, zbytočnými predpismi, ale aj s tisícami schopných ľudí, ktorých však nik nevie a nechce využiť. Túto situáciu vyriešia naozaj len kladné zmeny. A kedže u nás je všetko previazané politikou, musí sa začať od základných politických zmien.“

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2014
success
error