DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pravda Denník

Obchodná inšpekcia pri udelení jednej z pokút vo výške 30-tisíc eur uvádza aj viacero príkladov porušenia zákona spomínaným holdingom. Napríklad jeden z klientov nebankovej spoločnosti QuatroCar bol podľa inšpekcie v októbri 2011 nepríjemne prekvapený pri žiadosti o predčasné splatenie úveru zobratého na kúpu ojazdenej Škody Octavia. Až doma si totiž všimol poplatok za poskytnutie úveru vo výške 2 280 eur. Celková výška nákladov na úver (RPMN) tak podľa obchodnej inšpekcie nebola na úrovni 14,34 percenta, ale viac ako 36 percent. Ďalšia klientka zas podľa inšpekcie tvrdila, že by nikdy nepodpísala zmluvu o úvere na VW Polo, ak by vedela o poplatku 150 eur za pristavenie vozidla. Pri ďalšej pokute vo výške 40-tisíc eur boli konštatované porušenia zákona, ako ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, upieranie práva spotrebiteľa, uvádzanie nepravdivých, nedoložených, neúplných údajov či nekalé obchodné praktiky.

17.02.2014
Pravda

Spory majiteľa Škody Octavia a majiteľky VW Polo sa viažu na rozhodnutie SOI - pokuta 30 tisíc eur. Druhý spor sa zase viaže na iné rozhodnutie SOI, ktorým bola  holdingu taktiež udelená pokuta 40 tisíc eur. 

Všetky fakty sú vo výroku uvedené presne a pravdivo, hodnotíme ho preto ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.02.2014
success
error