DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pravda Denník

Po roku 2005, keď Kiska nebankovku a splátkové firmy predal, ale naďalej pôsobil v Dozornej rade Consumer Finance Holdingu, čelil holding pokutám od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Tá mala viacero výhrad k rôznym produktom. „O skutočnej cene a podmienkach spotrebiteľského úveru sa spotrebiteľ dozvedá až zo splátkového kalendára, ktorý je mu však doručovaný až po podpise zmluvy, kedy už nemôže zrušiť účinky svojho konania,“ napísala Slovenská obchodná inšpekcia v rozhodnutí o udelení pokuty pre Consumer Finance Holding.

17.02.2014
Pravda

Voči Consumer Finance Holdingu bolo vedených viacero konaní, najmä Slovenskej obchodnej inšpekcie. Mimo iného boli holdingu vytknuté aj spomenuté nekalé obchodné praktiky, viď napr. rozhodnutie Krajského súdu v Prešove: 


"... je neprípustné, aby podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere boli spotrebiteľovi dodatočne až po podpise zmluvy doručované poštou a zároveň vyhlasované za neoddeliteľnú súčasť zmluvy a tiež bez toho, aby bol k tomu potrebný písomný súhlas spotrebiteľa..."

"...žalobca (pozn. - verdikt sa vzťahuje na odvolanie holdingu, žalobcom je teda Consumer Finance Holding) ... uviedol celkovú výšku úveru 4 657,32 eur, v ktorej sú okrem doplatku kúpnej ceny 3 535,48 eur , zahrnuté aj tzv. náklady spojené s poskytnutím pôžičky v sume 1 212,84 eur, pričom tieto nie sú úverom."

Okrem iných je možné voči holdingu nájsť aj množstvo rozhodnutí (.rtf) Slovenskej obchodnej inšpekcie o udelení pokury, napr. tu, tu, tu, alebo tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.02.2014
success
error