DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pravda Denník

Do dnešného dňa bežní občania prispeli Dobrému anjelovi sumou viac ako 21,5 milióna eur. Všetky vyzbierané peniaze idú na finančnú pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi, kde je niekto chorý na rakovinu alebo má inú vážnu chorobu a rodina je vo finančnej tiesni.

17.02.2014
Pravda

Informácie, ktoré uviedol denník Pravda súhlasia s informáciami, ktoré uvádza nadácia Dobrý Anjel. Výrok hodnotíme za pravdivý. 

Na webovej stránke nadácie Dobrý Anjel je uvedené, že od začiatku jej činnosti (t. j. od 18. septembra 2006) dodnes prispeli darcovia sumou 21 515 503,55 €.  Ako sa ďalej uvádza, získané finančné prostriedky od darcov sú určené "rodinám s nezaopatrenými deťmi, kde je niekto chorý na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako narp. detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne".


Ako nadácia deklaruje, financie od darcov nie sú využívané na úhradu prevádzkových nákladov. Tie sú financované partnermi (firmami a úspešnými ľuďmi) Dobrého Anjela. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.02.2014
success
error