DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

...keď som bol riaditeľ Joj, nebola vo vlastníctve J and T.

15.02.2014
Pravda

Milan Kňažko nebol generálnym riaditeľom TV JOJ v čase keď bola transakcia resp. predaj TV JOJ do rúk J&T Media Enterprise, a. s. definitívne potvrdená. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Milan Kňažko bol generálnym riaditeľom TV JOJ od 28. januára 2003 do 28. februára 2007. Stalo sa tak po dohode s novými majiteľmi TV JOJ (J&T). O možnom odchode Milana Kňažka z pozície generálneho riaditeľa TV JOJ písal denník SME už 19. januára 2003

Na zozname vlastníkov slovenských médií figuruje ako jeden z vlastníkov TV JOJ aj J&T Media Enterprise, a. s. už v roku 2005, zo zápisu v obchodnom registri je jasné, že spoločnosť vznikla až k 11. januáru 2007, teda pár dní pred podpisom zmluvy. 

predaju TV JOJ došlo podpisom zmluvy ešte 15. januára 2007, na základe ktorej sa stala 100%-tným vlastníkom televízie spoločnosť J&T Media Enterprise, a. s. Takúto transakciu však musel potvrdiť Protimonopolný úrad SR a Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). RVR schválila predaj TV JOJ 20. februára 2007. Rozhodovať mal ešte Protimonopolný úrad SR. Novým riaditeľom TV JOJ sa stal Richard Flimel 2. mája 2007 potom ako Protimonopolný úrad potvrdil zmenu majiteľa, ktorá nastala už v januári. V tom čase už Milan Kňažko viac ako dva mesiace nebol riaditeľom TV JOJ. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.12.2013
success
error