DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Fedor

SDKÚ-DS

V minulosti alebo v zákone, ktorý je v súčasnosti ešte stále platný, hovoríme stále o vláde, hovoríme o rade obrany štátu a podobných kolektívnych orgánoch.

Kauza útokov v Nitre a záhadné novinky u tajných - 10.02.2014
Nepravda

V súčasnej verzii zákona sa spomína niekoľko krát Rada obrany štátu a vláda, pri oboch sa však v jednom prípade hovorí konkrétne o jej predsedovi. Nie je preto pravdou, že by súčasná verzia zákona hovorila stále iba o kolektívnych orgánoch.

Podľa súčasnej verzii zákona o slovenskej informačnej služby § 3:

3) "Rada obrany štátu ukladá prostredníctvom svojho predsedu písomne informačnej službe úlohy v rozsahu jej pôsobnosti podľa § 2 tohto zákona."

V inom paragrafe rovnakého zákona je potom uvedené, že "Na čele informačnej služby je riaditeľ, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný Rade obrany štátu."

Podľa § 4:

Riaditeľ je povinný podať v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada:

a)   prezident Slovenskej republiky,

b)   predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

c)   predseda vlády Slovenskej republiky.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.02.2014
success
error