DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Stanislav Martinčko

KOS

Vymožiteľnosť práva. Zvyšovanie odvodov, zvyšovanie daní, to sú všetko kroky (terajšej vlády, pozn.) ktoré podnikanie na Slovenku zabije.

Hodnotenie funkcného obdobia I. Gašparovica a boj o prezidentský palác - 27.01.2014
Zavádzajúce

Vláda Roberta Fica zvýšila dane a odvody. Tým Demagog.SK tieto fakty overoval 20. októbra 2013 a 19. januára 2014. Podľa World economic forum(strana 409) sme v nezávislosti súdov až na 115 mieste zo 144 hodnotených štátov, nie je to však krok terajšej ficovej vlády, ktorá neurobila žiadne prekázateľné opatrenia, aby zhoršila vymožiteľnosť práva na Slovenku. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 

Portál Podnikajte.sk o zmenách pre SZČO:
Novela zákona o sociálnom poistení schválená 10. 8. 2012 prináša mnohé zmeny. Tá, ktorá ovplyvní SZČO (živnostníkov) pravdepodobne najviac, sa týka zmien vo výpočte ich vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie a zvýšenie minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu. Odvody do Sociálnej poisťovne aj zdravotných poisťovní tak v roku 2013 živnostníkom vzrastú.
(...)
Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemerných zárobkov. Od januára 2014 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2012 (805 eur), čo predstavuje sumu 402,50 eur.


Portál Podnikajte.sk o zvyšovaní daní:
Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa zvyšuje z 19 % na 23 %. Novela zároveň upravuje, že u daňovníkov, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok začínajúci v roku 2012 a končiaci v roku 2013, je potrebné si daňovú povinnosť vypočítať s dvoma rôznymi sadzbami dane (do 31.12. so sadzbou 19 %, od 1.1.2013 so sadzbou 23 %). Rovnako pri platení preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2013 je potrebné zohľadniť novú, vyššiu sadzbu dane.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je:
19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma 34 401,74 eura),
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.


Vláda Roberta Fica však v súdnictve zachováva status quo a žiadne významnejšie reformy v justícii nepredstavila. Robert Fico sa vyjadril, že lepšia vymožiteľnosť práva stojí obrovské peniaze. Podľa Európskej komisie sme na tom v oblasti nezávislosti súdnictva najhoršie v EU. Jediná legislatívna zmena, ktorú kabinet Roberta Fica v tomto volebnom období prijal bola novela Trestného zákonníka, pripravuje sa novela Občianskeho zákonníka. Zmeny v justícii naznačil Robert Fico až po ohlásení kandidatúry na prezidenta.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.01.2014
success
error