DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Slovensko stráca dôveryhodnosť niektorých medzinárodných hodnoteniach, spomeniem len 3 oblasti úrovne vzdelávania, v oblasti úrovne korupcie, v oblasti vymožiteľnosti práva a podnikateľského prostredia.

15.01.2014
Pravda


SlovenskoIndex korupciePoradie
20094,556
20104,359
2011466
20124,662
20134,761

Podľa výsledkov  indexov korupcie od roku 2009 po rok 2013 Slovensko naopak nadobúda dôveryhodnosť v medzinárodných hodnoteniach.

SlovenskoMatematická gramotnosťPoradie Čitateľská gramotnosťPoradiePrírodovedná gramotnosťPoradie
20093,14972,54773,0490
20123,44824,24633,6471

Na základe výsledkov vzdelanostnej gramotnosti v testovaní PISA Slovensko naopak nadobúda dôveryhodnosť v medzinárodných hodnoteniach.


SlovenskoSkórePoradie
201369,6543
201469,4849

Podľa výsledkov prieskumu Doing Business, ktoré sa týkajú voľnosti podnikania Slovensko stráca dôveryhodnosť v medzinárodných hodnoteniach.

SlovenskoSkórePoradie
2010-20114,260
2011-20124,269
2013-20134,1471
2013-20144,1078

Podľa world economic forum a prieskumu The Global Competitiveness Report sa ukázalo, že dôveryhodnosť v medzinárodných hodnoteniach klesá.

SlovenskoIndex ekonomickej slobody
200969,4
201069,7
201169,5
201267
201368,7

Podľa hodnotenia Heritage Foundation index ekonomickej slobody klesá, čo ukazuje na pokles dôveryhodnosti v medzinárodných hodnoteniach.


SlovenskoIndex podnikateľského prostredia
200997,4
201091,5
201187
201275,6

Podľa indexu podnikateľského prostredia môžme vidieť, že hodnota neustále klesá, čo ukazuje na pokles dôveryhodnosti v medzinárodnom prostredí.

Podľa dostupných informácií z vyššie uvedených zdrojov sa dá konštatovať, že daný výrok je pravdivý a Slovensko stráca dôveryhodnosť v medzinárodných hodnoteniach.

AKO bol publikovaný:

Dátum zverejnenia analýzy: 22.12.2013
success
error