DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Fischer

Nestraníci

My máme napríklad 6000 lôžok na Slovensku navyše. My máme priemernú obložnosť 70 %, vonku je to cez 80 %.

14.01.2014
Pravda

INEKO (Institút pre ekonomické a sociálne reformy) v správe  'Zdravotnícky systém v SR 2012-2013' (.pdf) uvádza, ze 'percento využitelnosti nemocnicných postelí v SR na konci roka 2011 bolo 67,7%' a v roku 2012 dosiahlo 70% (s.10). Prvá cast výroku je teda pravdivá. Priemerná obloznost cez 80% v zahranicí sa vsak týka len vybraných regiónov, napr. západnej Európy (83% podla INEKO, s.11). Priemerná obloznost akútnych postelí vsetkých státov OECD bola v roku 2011 podla správy  'Health at a Glance 2013'(.pdf) len 78,2% (s.89)  


AKO je výrok uverejnený resp. len cast o obložnosti (aj s pridaním tvojej analýzy od INEKO):


Viliam Fisher hovorí pravdu o tom, že využitie lôžok je na Slovensku okolo 70%, obložnost lôžok nad 80% (až 91%) je len v prvých pät najlepších krajinách v OECD. Priemer OECD je len 75%. Vzhladom na to, že Fisher sa trafil aspon do údaju prvých top pät krajín, výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podla Strategického rámca starostlivosti o zdravie a roky 2013-2020, ktorý vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva, je obložnost lôžok akútnej starostlivosti na úrovni 66,5% (.pdf, s. 28). Ciže po zaokrúhlení približne 70%. Priemer v krajinách OECD je 75,2%, co rozhodne nie je nad 80%. Nad 80% je to len v prípade top pät krajín v OECD - priemer obložnosti lôžok akútnej starostlivosti je 91%.

INEKO v správe  Zdravotnícky systém v SR 2012-2013 (.pdf) uvádza, že percento využitelnosti nemocnicných postelí v SR na konci roka 2011 bolo 67,7% a v roku 2012 dosiahlo 70% (s.10). Priemerná obložnost cez 80% je v krajinách západnej Európy (83% podla INEKO, s.11). 

Denník Pravda:
"Slovensko má v súcasnosti v nemocniciach na pocet pacientov väcší pocet lôžok, ako je priemer krajín OECD. U nás je 34-tisíc lôžok, priemer OECD uvádza 27-tisíc. Cielom ministerstva zdravotníctva je redukciou lôžok zlepšit ich využitie. „Rezort zdravotníctva v danom materiáli vychádzal z priemerných císiel obložnosti, ktoré sa v súcasnosti pohybujú na úrovni 65–70 %, pocítame s tým, že v budúcnosti by malo byt využitie akútnych lôžok na úrovni 85 %,“

Univerzitná nemocnica L.Pasteura v KE:
„Vychádzali sme z dlhodobého vývoja obsadenosti. Navrhli sme redukciu o 190 lôžok, co predstavuje 14 percent. Zmysel tejto redukcie vidíme v zefektívnení prevádzky. Cast izieb zrekonštruujeme na nadštandardné, po ktorých je velký dopyt zo strany pacientov. Pobyty na týchto izbách sú spoplatnované, takže náklady sa nám rýchlo vrátia.“ K ohrozeniu zdravotnej starostlivosti podla Marinovej nemôže dôjst,pretože dlhodobá obložnost bola okolo 70 percent

Dátum zverejnenia analýzy: 22.12.2013
success
error