DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Prišla nová vláda a zvýšila to (zdravotné odvody z dividend, pozn.).

Súboj o rozpocet - 09.12.2013
Pravda

Ako je uvedené vo výroku vyššie, zdravotné odvody z dividend schválila v decembri 2010 (účinná od januára 2011) vláda Ivety Radičovej v roku 2011. Druhá Ficová vláda od 1. januára 2013 výšku odvodov zmenila smerom nahor. Vyššie odvody o štyri percentuálne body schválila novelou 29. novembra 2012. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

"V § 12 ods. 1 písm. g) sa slová „10%“ nahrádzajú slovami „14%“ a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou."

Portál Podnikajte.sk:
"Povinnosť platiť zdravotné odvody z vyplatených podielov na zisku (z dividend) bola zavedená od roku 2011. Sadzba poistného bola stanovená na 10 %. Dňa 29.11.2012 NR SR schválila novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2013 zvyšuje sadzbu poistného z príjmov z dividend z 10 % na 14 %, smerom nahor sa mení aj maximálny vymeriavací základ. Zdravotné odvody z dividend sa tak budú od roku 2013 zvyšovať."

TREND (22. októbra 2013):
"Od 1. januára 2013 sa pravidlá zmenili. Týkajú sa dividend vyplatených zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo po 31.12. 2012.
Sadzba poistného sa zvýšila na 14 % a platí pre všetkých príjemcov dividend. Zo zákona vypadla znížená sadzba pre zdravotne postihnutých."


Prehľadnú tabuľku s výškou vymeriavacieho základu aj so sadzbou dane nájdete TU.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error