DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Je to vyše sto tisíc subjektov proste bude podliehať tejto daňovej licencii.

Súboj o rozpocet - 09.12.2013
Pravda

Na základe údajov, ktoré uviedol minister financií v rozprave a taktiež na základe údajov ŠÚ SR, je pravdou, že daňová licencia, ktorú budú platiť právnické osoby, sa dotkne viac ako 100 tisíc subjektov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Konkrétne číslo koľko subjektov sa daňová licencia dotne neuvádza dôvodová správa k novele o dani z príjmov, ktorá zavádza daňovú licenciu. 

Dôvodová správa zákona neobsahuje presné počty ani vo svojej osobitnej ani vo všeobecnej časti a konkrétne číslo nie je uvedené ani v Doložke vplyvov zákona, kde sa uvádza len veta ,,všetky PO, SZČO a zamestnávatelia". Novela o dani z príjmov zavádza viaceré zmeny nielen daňovú licenciu. Nie všetky kategórie sa dotýka zavedenie daňových licencií.

Podľa §46b daňové licencie platia právnické osoby.

Sám predkladateľ a zároveň minister financií v uvádzaní tejto novely povedal
"Od roku 2006 stúpol počet eseročiek na dvojnásobok. Bolo ich niečo pod 80 tisíc, teraz je ich skoro 140 tisíc. Ak hovoríme ešte o, o tom období medzi rokom 2006 a 2013 alebo 2011, aby som hovoril po pravde, lebo tie dáta posledné vyhodnocované boli v roku 2011, tak od tohto roku 2006 vrástlo počet firiem s nulovou v daňou o takmer 40 tisíc subjektov, o 40 tisíc, z 52 tisíc na 92 tisíc."

Podľa Štatistického úradu SR, ktorý vo svojich podkladoch overuje ukazovatele ekonomického vývoja za regióny, medzi inými aj ich organizačnú štatistiku, ktorej súčasťou je tabuľka evidencie počtu podnikateľských subjektov v jednotlivých krajoch. Ku koncu roka 2012, teda ešte pri sadzbe dani z príjmu právnických osôb na úrovni 19%, bol počet podnikateľských subjektov, teda firiem na úrovni 164 771 podnikov.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error