DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... slovenskí poľnohospodári musia mať presne tie isté peniaze, čo rakúski, dánski a poľskí a neviem akí. A to tu nie je, tam sa nič nedeje. Tam opäť na ďalších 7 rokov budú slovenskí poľnohospodári znevýhodnení, tie dotácie sú na hektár a opäť budú nižšie ako je európsky priemer.

Predseda vlády o aktuálnych témach - 05.12.2013
Nepravda

Slovenskí farmári dostávajú podporu z EÚ v dvoch oblastiach: na jednej strane sú to priame platby na plochu a na druhej strane je to podpora v rámci rozvoja vidieka (vrátane modernizácie fariem a platieb na znevýhodnené oblasti).

Podľa informácie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pre roky 2014 až 2020 sú dotácie rozdelené nasledovne: „Pri priamych platbách je podpora pre Slovensko na úrovni 206 Eur/ha. Pre rozvoj vidieka má Slovensko jednu z najvyšších podpôr 152Eur/ha. Keď spočítame obidve tieto oblasti tak podpora pre Slovensko je nad úrovňou priemeru EÚ (SR - 358 Eur/ha, priemer EU27 - 353 Eur/ha), je napr. vyššia ako pre Francúzsko, Poľsko alebo Španielsko.“

Priame platby na 1 ha pôdy

Official Journal of the European Union ako jeden z dokumentov prijatých v rámci viacročného plánu Európskej únie na roky 2014-2020 uvádza konkrétnu výšku, resp. strop pre jednotlivé krajiny EÚ, ktorým sa stanovujú pravidlá pre využívanie priamych platieb pre poľnohospodárov na základe podporných režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. 


RakúskoDánskoPoľskoSlovensko
výška priemernej maximálnej podpory v rokoch 2014 až 2020 (mil. €/1rok)517,95895,183029,67388,57
množstvo obrábanej pôdy v krajinách uvedené v tisícoch ha1358,02646,914447,31895,5
priemer podpora EÚ v priemere na jeden ha obrábanej pôdy381,4338,2209,7206,0

Je nutné podotknúť, že pri krajinách ako Rakúsko a Dánsko finančný plán ráta s postupným znižovaním maximálnych možných príspevkov počas jednotlivých rokov. V prípade Rakúska je to pokles zo 693,1 mil. Eur v roku 2015 na 691,7 mil. Eur v roku 2020. Pre Dánsko klesne výška dotácií z 916,6 mil. Eur na 880,4 mil. Eur v rovnakom časovom období.

Naopak v prípade Slovenska a Poľska počas jednotlivých rokov ráta finančný plán s postupným zvyšovaním dotácií a nárastu finančných príspevkov pre poľnohospodárov. Pre Poľsko bude nárast predstavovať posun z 2987,3 na 3061,5 mil. Eur a pre Slovensko bude znamenať nárast z 380,7 na 394,4 mil. Eur v časovom období 2014 až 2020. 

Informácie o množstve obrábanej pôdy v jednotlivých krajinách sú uvedené na stránke Eurostat. Porovnanie v tabuľke sa týka len priamych platieb. Ako vidíme Slovensko je na tom v rámci porovnania týchto krajín naozaj najhoršie a dostáva najmenšie dotácie. Táto informácia sa týka len priamych platieb.

Tento výrok však hodnotíme ako nepravdivý. Ako sme už spomenuli v rámci priamych platieb je Slovensko na tom najhoršie v porovnaní s troma vybranými krajinami. Ak však pripočítame k podpore aj dotácie na rozvoj vidieka, ktoré sú tiež súčasťou dotácií pre poľnohospodárov, tak Slovensko je nad priemerom EÚ27.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.09.2013
success
error